ผู้ใช้ที่ต้องการยืมหนังสือของหอสมุดวังท่าพระ โปรดใช้บริการจองออนไลน์ (Request)
หรือแจ้ง ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หนังสือที่ต้องการ
และหอสมุดที่รับหนังสือทางกล่องข้อความ facebook page หอสมุดวังท่าพระ
หรือโทรศัพท์มาที่ 02-223-5219 ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 19.00 น.
   
Limit search to available items
Book Cover
PRINTED MATL
Title เล่าข้ามโลก / นิมิตร วัฒนาวารินทร์.
Publisher กรุงเทพฯ : มติชน, 2544.

LOCATION CALL # STATUS
 SUS Stack 3rd fl.  E169.1 น65    ON SHELVES
Description 237 หน้า : ภาพประกอบ.
Subject สหรัฐอเมริกา -- รวมเรื่อง.
ISBN 974-322-465-3

Location

SUP = Petchburi Information Technology Library
SUS = Sanamchandra Palace Library
SUT = Thapra Palace Library